نام کاربری :  
 
رمز عبور :  
 
   
ورود به سیستم
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 
    آدرس  :     
صفحه اصلی گزارش تخلف           
      کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی -طبقه همکف  واحد رایانه - مهندس جوادیان     
ورود به سایت بایگانی اخبار       
          
معرفی اعضا گالری تصاویر تلفن : 083-38368863     
        tel : 0098-83-38368863     
جستجو   فاکس : 083-38367392     
fax :0098-83-8367392   
در باره ما   ایمیل : mehdijavadian@yahoo.com     
  email :mehdijavadin@yahoo.com   
ارتباط با ما   
              
گالری  تصاویر
      2015-2014 Copyright by en . javadian ,Inc.

All Rights Resered.