بهره وری = کارایی + اثر بخشی
منوی امکانات
معرفی اعضاء
عنوان  :  رییس دفتر ریاست
نام و نام خانوادگی  : دکتر حمید رضا اختری

رییس مرکز بهداشت ودرمان شهرستان روانسر

رییس مرکز بهداشت ودرمان شهرستان ثلاث باباجانی

رییس مرکز بهداشت ودرمان شهرستان پاوه

مدیر دانشجویی

معاون دانشجویی فرهنگی

رییس دفتر ریاست
 
عنوان  :  رئیس واحد نظارت  ، کنترل و بهره وری دانشگاه
نام و نام خانوادگی  : دکتر طاهره دارابی

مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستایی کندوله

مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 1 صحنه

پزشک مسئول برنامه کنترل سل دانشگاه

سرپرست واحد نظارت، کنترل و بهره وری دانشگاه

رئیس کمیته بهره وری دانشگاه
عنوان  : 
نام و نام خانوادگی  : دکتر وریا رحیمی
عنوان  :  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
نام و نام خانوادگی  : غلامرضا مرمریان

رییس کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی دانشگاه

دبیر کمیته طرح تکریم ارباب رجوع

مسئول امور استخدام دانشگاه

عضویت در کمیته آموزش

عضویت در کمیته تمرکز زدایی دانشگاه

کارشناس پژوهش

کارشناس مسئول مشمولین قانون کار

سوابق تحقیقاتی : ثبت 7 مورد اختراع

 
 
عنوان  :  سرپرست امور هیات علمی دانشگاه
نام و نام خانوادگی  : دکتر اکبر برزگر

مدیرگروه بهداشت عمومی

سرپرست آزمایشگاهها

مدیر اجرایی مجله بهبود
عنوان  :  معاون اجرایی مرکز بهداشت استان
نام و نام خانوادگی  : پرویز اردلان

مسئول مرکز بهداشتی درمانی

معاون اجرایی معاونت بهداشتی
عنوان  :  رییس امور عمومی معاونت دانشجویی
نام و نام خانوادگی  : مرتضی کلهر

رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه

مدیر دانشجویی دانشگاه

رییس امور اداری بیمارستان امام علی (ع)
عنوان  :  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و رییس امور عمومی معاونت تحقیقات
نام و نام خانوادگی  : اکرم سلیمانی

مدیر مرکز رشد فناوری و سلامت

مسئول ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه

مسئول واحد مالکیت فکری دانشگاه

مسئول واحد ترفیع پایه اعضا هیات علمی دانشگاه
عنوان  :  کارشناس اداره اعتباربخشی بیمارستانها
نام و نام خانوادگی  :  محسن محمدی
کارشناس اداره اعتباربخشی بیمارستانها

نماینده کمیته بهره وری در معاونت درمان
عنوان  :  مسئول واحد رایانه حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی
نام و نام خانوادگی  :  مهندس سید مهدی فیض جوادیان
1-مسئول فنی کمیته تکفاب
2-مسئول شبکه بیمارستان امام رضا (ع)
3- مسئول بزرگترین شبکه اینترانت معاوت
4-مدیر پروژه و برنامه نویس برنامه های تحت وب
5-مدیر پروزه اولین برنامه اندروید جهت گوشی های موبایل
6-عضو کمیته بهروری دانشگاه
7-مسئول واحد رایانه حوزه معاونت دانشجوی و فرهنگی
8-عضو کمیته خرید معاونت
9-مسئول پرکاربر ترین شبکه بیسیم در دانشگاه
10-مسئول اینترنت خوابگاه ها
  
ورود اعضا
 
نام کاربری
رمزعبور
  
  رمز را فراموش کرده ام  |   ورود 

2015-2014 Copyright by en . javadian ,Inc.
All Rights Resered.