دانشجویان گرامی خواهشمند ایم اطلاعات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید
 
دانشجویان گرامی دقت فرمایید مراحل ثبت نام را به صورت گام به گام و به ترتیب انجام دهید تنها در صورتی گام های بعدی را قابل انجام است که شماره دانشجویی خود را در گام اول دریافت کرده باشید
 
 
   
گام اول - ثبت نام در سایت سما حوزه معاونت آموزشی ورود به سایت سما
   
دانشجویان گرامی  پس از  ثبت نام گام دوم و سوم  حتما ار فرم های مربوطه پرینت تهیه نمایید  
   
گام دوم - ثبت نام در سایت سدف حوزه معاونت دانشجویی ورود به سایت سدف
   
متقاضیان خوابگاه حتما می بایست اطلاعات را تکمیل و از قسمت مربوطه پرینت تهیه نمایند  
   
گام  سوم - ثبت نام جهت خوابگاه ورود به سامانه خوابگاه ها